TOPLU SUNNET2Sünnet törenine, sünnet elbisesine, sünnet davetiyelerine gösterdiğiniz kadar, sünnet yapacak kişiyi ve yöntemi seçmeye de özen gösterin. Sünnette önemli olan, çocuğa uygulanacak sünnet yönteminde mümkün olduğunca psikolojik travma oluşturmadan, sağlıklı şartlara uygun ve problemsiz yapılmasıdır.

Toplu sünnet yaptırmak isteyen kurumlara tavsiyemiz çocuklara toplu sünnet töreni(eğlence vs) yapıldıktan sonra ayrı gün ve saatlerde şiddet ve gürültüden uzak  steril bir ortamda sünnetin  yapılmasıdır.(daha geniş bilgi için lütfen bizimle görüşünüz....!) Günümüzde sünnet'in anatomik, fizyolojik, psikolojik açılardan bilgisi olmayan kişiler tarafından, uygun olmayan yerlerde ve koşullarda yapılmasının kabul edilebilir hiç bir gerekçesi olamaz. Sünnet ne kadar basit görülse de  önemli bir girişimidir.

Bu nedenle sünnet yapılan yer ve aletlerde sterilizasyon, asepsi, antisepsi gibi tanımladığımız mikrop içermeyen ortam sağlanması zorunludur. Toplu sünnetlerde çoğu zaman bu kurallara riayet edilememektedir.1993 ten beri edindiğimiz tecrübelerle birlikte gördüklerimiz toplu sünnetlerin hiçbir şekilde sağlıklı olamayacağı kanaatine vardık. Yıllardan beri Sünnet gibi önemli bir olayın çayırlarda, çimenlerde, parklarda her türlü psikolojik yaklaşımdan uzak, asepsi antisepsi ve hijyen kurallarından yoksun, ilkellik içinde sürdürülmesinin karşısında olmuşumdur.

Bu nedenle anne-babalara tavsiyemiz, oğlunuzu asla toplu sünnetlerde sünnet ettirmeyin.

Toplu Sünnet Uygulamalarında Nelere Dikkat Edilmelidir.?
01.08.2001/14780
İLGİ : 11.07.2000 tarih ve 12492 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Genelgesi.TOPLU SUNNET1

TOPLU_SUNNET1Erişilebilir en üst düzeyde sağlık hizmeti insan olmanın getirdiği temel haklardan biridir ve bu nedenle sağlık hizmeti hiçbir risk gözetmeksizin herkese ve her yaşta eşit biçimde sunulmalıdır. Sünnet, ülkemizde genellikle sosyal olarak ancak bazen tıbbi endikasyon ile uygulanan bir tıbbi müdahaledir. Kozmetik özelliği de bulunan sünnetin bilenler tarafından uygulanması, uygulama sırasında asepsi-antisepsi kurallarına uyulması ve uygun mekanlarda yapılması gerekmektedir. Yapılan araştırmalar, temel hususlar göz ardı edilerek yapılan toplu sünnet uygulamalarında ciddi komplikasyonların ortaya çıktığını gösterdiği için toplu sünnet uygulamalarında aşağıdaki hususlara uyulması zaruridir.

Toplu sünnet uygulamalarında İl Sağlık Müdürlüklerinden izin alınması gerekmektedir.

Toplu sünnet uygulamasında sorumlu uzman bulunacaktır.

Sorumlu uzman tercihen Üroloji uzmanı, üroloji uzmanı bulunamadığı takdirde çocuk cerrahi uzmanı, genel cerrahi uzmanı, plastik cerrahi uzmanı olacaktır.

Sünnet uygulaması 1219 sayılı Kanun'da tanımlanan sünnet yapma yetkisi bulunan bir kişi ve ona yardım edecek yardımcı personelin oluşturduğu en az iki kişilik bir ekip tarafından yapılacaktır.

Bir toplu sünnet uygulamasında bir günde sünnet yapılacak kişi sayısı en fazla 50 olacaktır.

1219 sayılı Kanun'da tanımlanan sünnet yapma yetkisi bulunan bir kişi toplu sünnet uygulamasında en Fazla 8 çocuğun sünnetini yapabilecektir.

Toplu sünnet organizasyonunda görev alacak sağlık personeli ve kullanılacak araç-gereç listesi ile sünneti yapacak kişilere ödenecek ücret (Türk Tabipler Birliği'nin belirlediği fiyatların alt sınırı) gibi hususlar Sağlık Müdürlüğüne bildirilecektir. Söz konusu ücret meblağı İl Sağlık Müdürlüğünce teminat altına alınarak ilgililere toplu sünnet uygulaması sonrası dağıtılır. Sünnet uygulaması gönüllülük esasına göre yapılıyor ise sağlık personelinin bu konuda yazılı beyanda bulunması gerekmektedir.

Toplu sünnet kampanyasını düzenleyen kişi veya kurum sünnet sırasında ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonların tedavisinden de sorumlu olacağına dair yazılı teminat